Spring til indhold

Lad rejsen mod uafhængighed indlede med alkoholbehandling

Der ligger en udfordring i afhængighed. Frihed er et privilegium, som ikke alle er i besiddelse af, men der er skridt man kan tage i sit liv, for at komme denne frihed nærmere. Er man for eksempel afhængig af alkohol, vil man kunne tage i alkoholbehandling. Uafhængighed og frihed er to nært beslægtede begreber, og man kan med fordel opnå det sidste ved at stræbe mod det første. I denne artikel udforsker vi dels hvad alkoholbehandling indebærer, og på hvilke måder det rent faktisk kan ændre et liv.

Afbrydelse af afhængighed ved afrusning

Alkoholbehandlingen har som sit åbenlyse mål at udrydde afhængigheden af alkohol. Det første skridt mod dette mål er afrusningen. Afrusningen indebærer ganske simpelt, at personen afbryder sit alkoholforbrug. Og ordet ‘simpelt’ skal i denne sammenhæng ikke forstås som ‘nemt’. Tværtimod. Men heldigvis vil man i alkoholbehandlingen modtage den rette hjælp til at overkomme de udfordringer, der måtte opstå i den sammenhæng.

Find de støttende omgivelser

Det er som sagt ingen nem rejse at begive sig ud på, og derfor er det vigtigt at lade sig indgå i omgivelser, der tager hånd om ‘den rejsende’. Den terapeutiske støtte er ganske afgørende for, at personen formår at forblive ædru gennem behandlingen. De underliggende årsager til misbruget bliver synliggjort, og personen vil i den sammenhæng opnå en forståelse af sig selv såvel som sine omgivelsers reaktion på misbruget og dets konsekvenser. Dette er naturligvis ikke nogen nem proces heller, og det professionelle personale vil her igen hjælpe til med den støtte, der er behov for.

Livslang støtte

Selv efter at den konkrete behandling er overstået, er det ikke tilfældet, at kampen er slut. Det kræver en livslang indsats at holde sig ædru, og det er derfor vigtigt at forblive opmærksom på problemet. Dette kan foregå ved deltagelse i grupper som AA (anonyme alkoholikere), hvor man kan snakke med andre nu- og forhenværende alkoholikere, og finde den fornødne støtte og vejledning i at tilpasse sig den nye livsstil.

Alkoholbehandlingen er på den måde livsændrende i alle henseender. Det er ingen nem rejse, men det er en rejse mod uafhængighed og dermed en rejse mod frihed. Den professionelle behandling vil sikre, at personen kan lære hvordan afhængigheden håndteres, og hvordan ædrueligheden ændres fra at være et mål til en livsstil.